Lista Wstępnych konsultacji rynkowych

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

NR 3/K/ZPI/2022 Zakupu i integracja elementów systemu produkcji, kompresji i magazynowania wodoru. Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Dostawy 2022-08-22 2022-09-02 23:59 2023-01-31
2/K/ZPI/2022 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadań inwestycyjnych: „Centrum Kompetencji Łukasiewicza Technologie Wodorowe”, „Centrum Kompetencji Łukasiewicza Budownictwo Modułowe”, „Centrum Kompetencji Łukasiewicza Mikroelektronika i Fotonika” Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Usługi 2022-03-08 2022-03-17 12:00 2023-01-26
1/K/ZPI/2022 Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji rozdzielni SN GS1 - 15kV; 6,3kV zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w budynku nr 9 Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Elektrotechniki Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Roboty budowlane 2022-01-28 2022-02-08 23:59 2023-01-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa